Tvorba kampaně

Kampaní rozumíme unikátní e-mailovou šablonu, která je jednou či opakovaně použita k rozeslání na jednu či více databází adresátů.

Ke tvorbě kampaně naši zákazníci používají převážně námi vytvořené HTML šablony. Nejedná se však vždy o graficky nadupané e-maily - často je méně více. S klienty komunikujeme a navrhujeme jim ideální řešení pro konkrétní databázi příjemců a konkrétní druh sdělení.

EmaMail kampaně nabízejí možnost formátování obsahu, vkládání html odkazů a obrázků, přikládání souborů a další funkce, které umožňují sledovat chování jednotlivých příjemců zprávy. Obsah zápatí generovaných e-mailů je možné definovat při tvorbě obsahu e-mailu a je zcela v režii uživatelů EmaMailu.

Rozpracovanou kampaň můžete ladit libovolně dlouhou dobu, případně k ní přikládat poznámky pro sebe či své kolegy. Již odeslanou kampaň navíc můžete využít v budoucnu pro tvorbu dalších kampaní podobného druhu.