Vyhodnocení kampaně

K vyhodnocení úspěšnosti kampaně využívá EmaMail schopnost sledování chování příjemců kampaně. Toto není vždy snadné a předpokládá dodržování určitých pravidel při tvorbě kampaní.

Po odeslání kampaně na zvolené databáze začíná EmaMail sbírat informace o reakcích adresátů. Pokud je kampaň uživatelem rozeslána vícekrát (tedy existují dávky s různým časem odeslání a případně i různými databázemi příjemců), umožňuje statistika sledovat reakce na jednotlivé dávky samostatně. Pro zpětnou kontrolu je k dispozici přesný seznam adresátů i s uvedením dávky, ve které byl e-mail odeslán.

Výstupem kvalitně nastavené e-mailové kampaně je podrobná tabulková statistika chování jednotlivých příjemců a graf aktivity příjemců sledovaný v čase.